martes, 27 de agosto de 2013

Delta del Llobregat 7 juny de 2013

Aquesta sortida la vaig realitzar el 7 de juny de 2013.
Per veure com arribar, mireu l'entrada del delta del Llobregat anterior.

En aquesta ocasió posaré algunes fotos d'aus que no vaig aconseguí fotografiar l'altra vegada, com pot ser la polla blava, l’ànec blanc o l’oca vulgar.


 Ànec blanc(tadorna tadorna).

 Ànec blanc(tadorna tadorna) al costat d'un cames llargues (himantopus himantopus).

Martinet blanc (egretta garzetta).

 Fotja vulgar (Fulica atra).


 Bernat pescaire (Ardea cinerea) sobrevolant l'estany.

 Capó reial (plegadis falcinellus).

Polla blava (porphyrio porphyrio).

Corriol petit (cercle), entre una gavina corsa y una parella d'ànecs.

Ocas vulgars (anser anser).

Egues.

Aquí aquesta la llista de les espècies vistes aquest dia.

 • martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • agró roig - garza imperial - Ardea purpurea
 • bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Capó reial - morito común - plegadis falcinellus
 • fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • xibec - patro colorado - Netta rufina
 • ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • ànec blanc - tarro blanco - tadorna tadorna
 • oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • polla blava - calamón común - porphyrio porphyrio
 • perdiu de mar - canastera común - Glareola pratincola
 • cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
 • corriol petit - chorlitejo chico - Charadrius dubius
 • gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • gavina corsa - gaviota audouin - Larus audouinii
 • xatracs becllarg - charrán patinegro - sterna sandvicensis
 • oraneta cuablanca - avión común - Delichon urbicum
 • oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • falciot negre - vencejo común - Apus apus
 • garsa - urraca - Pica pica
 • tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • rossinyol bord - cetia ruiseñor (ruiseñor basterdo) - cettia cetti
 • pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • xoriguer comú - cernícalo vulgar - falco tinnuculus 
 • tortuga de florida - Trachemys scripta elegans

martes, 13 de agosto de 2013

De Monistrol a Montserrat, 6-8-2013

De Barcelona agafem el tren en Plaça Espanya, agafem la línia R5 que va de Barcelona a Manresa. Agafem el tren en Plaça Espanya i baixem a Monistrol de Montserrat. Creuem el riu Llobregat, on podem veure algun ànec i el poble, i sortim per la carretera fins a trobar el camí “Camí dels Aigües” que puja fins al monestir.


 Mapa de l'estació al “Camí dels Aigües” .

 Del “Camí dels Aigües”  al Monestir.

Monistrol.

Entrada del “Camí dels Aigües”. 


La senyalització és molt bona.


Als 20 minutos, mes o menys, el camí es difurca i agafem el camí “Per la drecera del tres quarts”.
En aquest lloc podem veure algunes oranetes cuablanques i abellarols. Els camins estan excel·lentment marcats amb els seus senyals i cartells.

Abellarol (Merops apiaster).

 Llagosta.

El camí es fa llarg, sobretot a l’estiu, quan el sol et cau damunt, i és una ruta on no hi ha bosc, i l’ombra escasseja bastant.

 Arboç. Senyalética.

 Maravelloses vistes.


Quan estem arribant ja al monestir, comença a aparèixer bosc, ja en aquest tros podem veure alguna serp de collaret, si mirem cap amunt podem veure roquerols, cornelles negres, algun falcó pelegrí i amb sort alguna àguila cuabarrada.


Una petita curba amb sombra.


Vistes desde el mirador.
Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus).

Espècies identificades:

Ocells identificats:
 • Oraneta cuablanca - avión común - Delichon urbicum
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Roquerol - avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
 • Abellarol - abejaruco europeo -  Merops apiaster
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba 
 • Cornella negra - corneja negra - Corvus corone
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Ànec ¿?

Rèptils:
 • Serp de collaret - culebra de collar - Natrix natrix
 • Sargantana cuallarga o sargantaner gros -  lagartija colilarga - Psammodromus algirus

sábado, 3 de agosto de 2013