lunes, 25 de noviembre de 2013

Delta del Llobregat 20-11-2013

Després de les últimes pluges que hi ha hagut a Catalunya els últims dies, el riu anava bastant crescut, i les tolles i marismas estaven inundades, encara així, es van poder observar una bona quantitat d’espècies.

Per con arrivar, mirar entradas anteriors del delta.

Abans d'arribar a l'entrada, quan estem passant pels camps de conreu i canals, també hem d'estar atents, perquè podem veure moltes aus, tant volant, com en els camps.

 Esplugabous (Bubulcus ibis).

 Esplugabousi garsa.

Garsa i colom roquer.

Xoriguer comú (Falco tinnuculus).

 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Aquesta vegada, les basses de la platja estaven gairebé inundades del tot, i el riu bastant crescut, encara així, es va poder veure a oca vulgar (Anser anser), corb marí gros (Phalacrocorax carbo), gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundu), gavià argent (Larus michahellis), entre uns altres.

 gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundu).

Fotja vulgar (Fulica atra).

 Oca vulgar (Anser anser).
 
 Al voltant de la Torra Cal Malet, es podien veure rastres i petjades de senglar, i en un toll del camí, una tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa).


 Petjada de senglar.

Tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa).


En l'aguait de Cal Tet es van poder veure ànecs grisets (Anas strepera), fotges vulgars (fulica atra),  cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), corb marí gros (Phalacrocorax carbo) i un parell d'arlelles vulgars (Accipiter nisus).

Ànecs griset (Anas strepera), mascle.

 Fotja vulgar (Fulica atra).

 Cuereta blanca (Motacilla alba).

 Gup de fotjas amb ànecs grisets al primer terme. 

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), entre fotjas i ànecs grisets.

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) i dues foljas.


Estol de grisets.

Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).


Per el camí que va desde el Aguait de Cal Tet al del Sabogal, apareigen pel camí pit-roig (Erithacus rubecula).Aguait del Sabogal:

 Ànec cullerot (Anas clypeata) mascle, amb dos fotjas.

 Fotja vulgar (Fulica atra).

 7 fotjas i 6 ànec cullerot.

 2 gamba verda (Tringa nebularia), 2 ànec cullerot i al fons a la dreta, un xarxet comú (Anas crecca).

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Xarxet comú (Anas crecca) esquerra.

  Ànec cullerot (Anas clypeata).

 Xarxet comú (Anas crecca) i 2 gamba verda (Tringa nebularia).

En els prats humits es van poder observar uns pocs agrons blancs (Ardea alba) i un esparver vulgar (Accipiter nisus) femella pasant volant ben baix.

Agró blanc (Ardea alba).


Llistat de les espècies que he pogut identificar:
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Gamba verda - archibebe claro - Tringa nebularia
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Agró blanc - garceta grande - Ardea alba
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià argent - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pit-roig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo
 • Esparver vulgar - gavilán - Accipiter nisus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus
 • Rapinyaire sense identificar (1)

sábado, 16 de noviembre de 2013

Desembocadura del Besòs i Fórum, (BCN). 15-11-2013

En aquesta sortida , agafem el Tram, i baixem en l'estació “Sant Adrià”, (l'última) de les
línies 4 i 6.
Per seguir la ruta que vaig fer veure el mapa.

Itinerari a seguir.

En aquest tros de platja, podem veure gavines vulgars i alguns gavians argentats, martinets blancs, coloms roquers i amb una mica de sort (i escollint ben l'època de l'any), uns pocs corbs marins grossos i algun xatrac becllarg.

Martinet blanc (Egretta garzetta).

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).

 Mirant cara al riu.

 Mirant cara al mar.

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).


Tornant pels nostres passos, passem el pont del riu i anem a l'altra riba, també a la platja, on seguim veient les mateixes espècies, més alguna cuereta blanca pel camí i des del pont sempre hi ha alguna polla d’aigua, i on estan les roques, alguns petits felins.

En aquets llocs sempre hi han gatets.


 Seguint la platja passem al costat d'alguns pescadors i seguim fins a arribar al Fórum, allí, en la placa solar, tenim davant nostre un espigó, on està prohibida l'entrada, però des de la placa es veu bastant bé. En aquest espigó veiem prenent el sol i descansant a corbs marins grossos i a un parell de bernats pescaires. Després ja podem anar-nos a la parada “Fórum” del Tram.


Llistat de les espècies que he pogut identificar:
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavian argent - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Xatrac becllarg - charrán patinegro - Sterna sandvicensis
 • Corb marí gros - cormorán grande - Phalacrocorax carbo    
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba