domingo, 23 de febrero de 2014

Desembocadura del Besós 15-02-2014

Avui anem a la desembocadura del riu Besós i al parc que hi ha davant de la platja. El millor del dia van ser els picats dels xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) a l’hora de pescar.


Platja.

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) a la desembocadura.

Polla d’aigua (Gallinula chloropus).

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).

Els picats dels xatracs.

El parc.


 Bitxac comú (Saxicola rubicola).

 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

 Pardal xarrec (Passer montanus).

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Llista amb les espècies que he pogut identificar:
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Xatrac becllarg - charrán patinegro - Sterna sandvicensis
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Estornell negre - estornino negro - Sturnus unicolor
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus

viernes, 21 de febrero de 2014

Delta del Llobregat, Cal Tet, 12-2-2014

Delta del Llobregat, en aquesta ocasió fem l'itinerari 1, 2 i 3

http://www.deltallobregat.cat/?url=itineraris


 Pel riu, anem trovan ànecs grisets, gavimes vulgars, gavians argentats, corbs marins grossos, i alguna oraneta cuablanca, entre altres.

 Ànec griset (Anas strepera).

Cuereta blanca (Motacilla alba).

L'estany de Cal Tet:

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).

  Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Fotja vulgar (Fulica atra).

 Xarxet comú (Anas crecca).

 Aligot comú (Buteo buteo).

Per el camí del estany fins el canal de Bunyola....

 Uns cuants bens.

 Pit-toig (Erithacus rubecula).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta).
El canal i les granges...

 Martinet blanc i bernat pescaire.

Canal de Bunyola.


Platja de ca l?arana vista desde la torra de observació de Bunyola.

 Bitxac comú (Saxicola rubicola).

 Fredelugues (Vanellus vanellus).

Corb marí gros, gavines vulgars i capnrgres.

 Pigre gris (Pluvialis squatarola).

 Territ tres dits i pigre gris.

Petit estol de gavines vulgars i capnegres.

I la raresa del dia: Bec de serra mitjà (Mergus serrator).Llista amb les espècies que he pogut identificar:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Bec de serra mitjà - serreta mediana - Mergus serrator
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus   
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
 • Xivitona - andarríos chico - Tringa hypoleucos
 • Daurada grossa - chorlito dorado común - Pluvialis apricaria
 • Pigre gris - chorlito gris - Pluvialis squatarola
 • Terrir de tres dits - correlimos tridáctilo - Calidris alba
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Bitó comú - avetoro común - Botaurus stellaris
 • Blauet - martin pescador - Alcedo atthis
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavina capnegra - gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Xatrac becllarg - charrán patinegro - Sterna sandvicensis
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Roquerol - avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
 • Oraneta cuablanca- avión común - Delichon urbicum
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Grasset de muntanya - bisbita alpino - Anthus spinoletta
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo

lunes, 17 de febrero de 2014

Tàrrega 8 de febrer de 2014

En aquesta ocasió anirem a la ciutat lleidatana de Tàrrega, per arribar, anirem amb tren, i anem pels camps que hi ha al voltant de la ciutat.


Mapa.

Camps de conrreu i vinyedes.


Rapinyaires, diurns i nocturns.

 Aligot comú (Buteo buteo).

Mussol comú (Athene noctua).
Paseriformes:
 Cruixidell (Miliaria calandra).

Verdum (Carduelis chloris).
La joia del dia: Sisó (Tetrax tetrax).Altres.

 Xixella (Columba oenas).

 Estol de fredelugues (Vanellus vanellus).

 Gralla (Corvus monedula).

Perdiu roja (Alectoris rufa).
Caus.

 Cau de guineu.

Caus de conill.

Llista amb les espècies identificades: 
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo
 • Milà reial - milano real - Milvus milvus
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Arpella pàl·lida - aguilucho pálido - Circus cyaneus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus
 • Esmerla - esmerejón - Falco columbarius
 • Mussol comú - mochuelo común - Athene noctua 
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
 • Xixella - paloma zurita - Columba oenas 
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia 
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Picot verd - pito real - Picus viridis
 • Perdiu roja - perdiz roja - Alectoris rufa
 • Sisó - sisón común - Tetrax tetrax
 • Tord comú - zorzal común - Turdus philomelos
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Cornella negra - corneja negra - Corvus corone
 • Gralla - grajilla - Corvus monedula
 • Calàndria - calandria común - Melanocorypha calandra
 • Cruixidell - triguero - Miliaria calandra
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Verdum - verderón común - Carduelis chloris
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus