lunes, 31 de marzo de 2014

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, 1er dia. 25 de març de 2014

Per arribar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, agafem el tren de la línia Barcelon-Girona-Figueres-Portbou, i baixem a Figueres.
Des del tren podem veure algun rapinyaire, especialment a la província de Girona
A Figueres agafem l’autocar fins a la parada Ampuriabrava.
Lo bó, és passar la nit en un hotel, per tenir 2 dies com a mínim per poder anar a mes llocs.

Mapa d'Ampuriabrava.

Partim des de la platja de Ampuriabrava, on podem veure algun Gavià fosc, i agafem “El camí de la Muga”, (que va paral·lel al riu Muga), fins al pont. En tot aquest trajecte podem veure: ànecs collverds, gavians argentats, pardals comúns i xarrecs, gafarrons, passarells comúns, cotorres de pit grisa, tudons, totrtoles turques, caderneres, etc...

 El camí de la Muga.

 Tudó per El camí de la Muga

 Passerell comú (Linaria cannabina).

El pont sobre el riu Muga.

Una vegada passem el pont ja estem en el PNAE; passem per les depuradores i en 1 minuts ja estem en el primer dels 4 observatoris, que hi ha en el “Estany Europa”. Aquest primer és l’observatori “Rascletons”.


 Polla d’aigua (Gallinula chloropus).


Cames llargues (Himantopus himantopus).

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos).

Els núvols que venien...Llistat amb les espècies identificades, un total de 29:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra 
 • Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià fosc - gaviota sombría - Larus fuscus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Oraneta cuablanca- avión común - Delichon urbicum
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Passerell comú - pardillo común - Linaria cannabina 
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus

lunes, 24 de marzo de 2014

Delta del Llobregat, El Remolar 4 de març de 2014

Per veure com arrivar:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2014/02/delta-del-llobregat-el-remolar-5-de.html

Anant per la carretera de la Vidala, pararel al Braç de la Vidala, mirant per els miradors trovem morell cap-roig, morell de plomall, collverds, cullerots; i si mirem per al cel, veurem roquerols, etc...


Morell cap-roig (Aythya ferina).

Morell de plomall (Aythya fuligula).

Maresma de les Filipinas:

Corbs marins, fotges i gavians argentats.

Fotges, cullerots i grisets.

 Ànec griset (Anas strepera).

 Oca vulgar (Anser anser).

Gavià argentat (Larus michahellis).

Cabusset (Tachybaptus ruficollis).   

La raresa del dia: Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis).I entre guait i guait...

 Cuereta blanca (Motacilla alba).
   
 Gafarró (Serinus serinus).

 Merla (Turdus merula).

 Mallarenga carbonera (Parus major).

Pardal xarrec (Passer montanus).


I en el seguan guai:

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

 Ànec cullerot (Anas clypeata).

Ànec griset (Anas strepera).

Ànec blanc (Tadorna tadorna).

 Polla blava (Porphyrio porphyrio).

Polla d’aigua (Gallinula chloropus).

 Martinet blanc (Egretta garzetta).

Gavià argentat (Larus michahellis).

Becadell comú (Gallinago gallinago).

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta).


Aquí deixo la llista amb les espècies identificades:
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Cabussó collnegre - zampullín cuellinegro - Podiceps nigricollis
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina
 • Morell de plomall - porrón moñudo - Aythya fuligula
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Becadell comú - agachadiza común - Gallinago gallinago
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavina capnegra - gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Oraneta cuablanca- avión común - Delichon urbicum
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Roquerol - avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
 • Grasset de muntanya - bisbita alpino - Anthus spinoletta
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus

domingo, 16 de marzo de 2014

Delta del Llobregat, Cal tet 5 de març de 2014

Per veure com arrivar-hi:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2013/06/delta-del-llobregat.html

Per el riu, hi trovem flamencs (Phoenicopterus roseus), gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundu), gavians argentats (Larus michahellis), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), alguns ànecs grisets (Anas strepera), entre altres.

Ànec griset (Anas strepera).

Ànecs en l'estany de Cal tet:

 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), en parada nupcial.

 Xibec (Netta rufina).

 Ànec xiulador (Anas penelope).

 Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

Fotja vulgar (Fulica atra).

Les arpelles vulgars (Circus Aeruginosus) no poden faltar.La raresa del dia: Un Batallaire (Philomachus pugnax) femella.En els prats humits hi vaig veure becuts (Numenius arquata), titelles (Anthus pratensis), grasets de montanya (Anthus spinoletta), entre altres.

Becut (Numenius arquata).

 Titella (Anthus pratensis).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta).

 Martinet blanc (Egretta garzetta).

Bernat pescaire (Ardea cinerea).

Bitxac comú (Saxicola rubicola).

En els calaixos de depuració, també hi ha que donarl-hi un cop dúll!

 Bernat pescaire (Ardea cinerea).

 Martinet blanc (Egretta garzetta).

Veure un martinet blan pescant, no té preu, però no tindre la sort de ferl-hi la foto, fa rabia.


Sortint de l'estany i anant per el canal de Bunyola, pasem per prats i masies, on hi ha un munt de vida!!!

 Gafarró (Serinus serinus).

 Tudó (Columba palumbus).

 Cadernera (Carduelis carduelis).

 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Merla (Turdus merula).

 Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus).


I un cop a la platja, ancara estan els pigre gris (Pluvialis squatarola), gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundu), gavians argentats (Larus michahellis), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), i una treintena d'ànecs blancs(Tadorna tadorna).

 Pigre gris (Pluvialis squatarola).

 Ànecs blancs i corbs marins.


 Estols de gavians argentats i gavines vulgars.

 Gavià argentat (Larus michahellis).

Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundu), amb alguna gavina capnegra "infiltrada".


Llistat amb les espècies identificades, un total de 46:
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Xibec - patro colorado - Netta rufina
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis 
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Pigre gris - chorlito gris - Pluvialis squatarola 
 • Becut - zarapito real - Numenius arquata 
 • Batallaire - combatiente - Philomachus pugnax
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavina capnegra - gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cuereta torrentera - lavandera cascadeña - Motacilla cinerea
 • Grasset de muntanya - bisbita alpino - Anthus spinoletta
 • Titella - bisbita común - Anthus pratensis
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus