miércoles, 23 de abril de 2014

Parc de la Ciutadella, BCN, 18 abril de 2014

Com arribar:


Mapa.
Ja és primavera, i això es nota. Ja és veuen les primeres oranetes agafan materials per el niu, i també els primers mosquiters de passa que estan de pas, entre d'altres.

Els nou:

 Oraneta vulgar (Hirundo rustica).

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus).

Cotorres:

 Cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus).

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri).

Ànecs i oques.

Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Oca vulgar (Anser anser).

Pollet d'oca.

Oca vulgar i ànec domèstic.


Gavià argentat:


Merla:

 Femella.

Mascle.

Donant-se un bany.

Coloms:

 Colom roquer (Columba livia).

Tórtora turca (Streptopelia decaocto).
Pardal:Estornells:


Bernat pescaire:


Altres:

 Garsa (Pica pica). Aquí deixo la llista amb les espècies identificades, un total de 19.
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec domèstic - pato doméstico - Anas platyrhynchos domesticus
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mosquiter de passa - mosquitero musical - Phylloscopus trochilus
 • Pit-roig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Cotorra de Kramer - cotorra de Kramer - Psittacula krameri 
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica 
 • Falciot negre - vencejo común - Apus apus 
 • Ballester - vencejo real - Apus melba

jueves, 17 de abril de 2014

Delta del Llobregat, Cal Tet, 9 d'abril de 2014

Ja és primavera!!!!!!

Per veure com arrivar-hi:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2013/06/delta-del-llobregat.html

Com sempre, en el riu, hi trovem flamencs (Phoenicopterus roseus), gavians argentats (Larus michahellis), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), entre altres; i a l´illa del ri, és el primer dia on han arrivat unes 300 gavines corsa (Larus audouinii) per criar.


 Gavina corsa (Larus audouinii)

 A la platja de Ca l'Arana una vintena de martinets blancs, algún xatrac becllarg, alguns trists, etc...

 Trist (Cisticola juncidis).

 Martinet blanc (Egretta garzetta).

Bernat pescaire (Ardea cinerea).

 Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).

 I desde el mirador de Cal tet, algunes novetats.

Oca egipcia (Alopochen aegyptiacus).

 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax).

 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).

 Morell cap-roig (Aythya ferina).

 Xibec (Netta rufina).

 Fotja vulgar (Fulica atra).

 Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

 Estany de Cal Tet.

 Batallaire i valona.

I la arpella vulgar no pot faltar!!!

 Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).

 Ja és primavera, i amb nou nescuts!!!!

 Oca vulgar (Anser anser).

 Fotja vulgar (Fulica atra).

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

 I en la pineda de Ca l'Arana, també és veuen ocells que han arrivat per pasar l'estiu a casa nostre.

 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus).

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus).
 I també de residents...


 Puput (Upupa epops).

 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).I al mirador del sabogal...

 Xarrasclet (Anas querquedula).

 Corriol petit (Charadrius dubius).

 Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida).

Cames llargues (Himantopus himantopus).

I en els prats humits....

 Collverd amb els pollets, i capons reials.

 Cuereta groga (Motacilla flava).

Capó reial (Plegadis falcinellus).

 Ànec blanc (Tadorna tadorna).

Gup de diversos limícoles.

I en la torra de Bunyola, en la platja...


 Mascarell ( Morus bassanus).

 Bernat pescaire (Ardea cinerea) pescant.

 Xivita (Tringa ochropus).

 Corriol petit (Charadrius dubius).

Garsa de mar (Haematopus ostralegus).

I tornant cap el bus, un gafarró de molt aprop.
Gafarró (Serinus serinus).

Aquí deixo la llista amb les espècies identificades, un total de 58.

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarrasclet - cerceta carretona - Anas querquedula
 • Xibec - patro colorado - Netta rufina 
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Oca egipcia - ganso del Nilo - Alopochen aegyptiacus
 • Gamba roja vulgar - archibebe común - Tringa totanus
 • Batallaire - combatiente - Philomachus pugnax
 • Corriol petit - chorlitejo chico - Charadrius dubius
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus
 • Valona - andarríos bastardo - Tringa glareola
 • Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
 • Garsa de mar - ostrero euroasiático - Haematopus ostralegus
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
 • Martinet de nit - martinete común - Nycticorax nycticorax
 • Agró roig - garza imperial - Ardea purpurea
 • Capó reial - morito común - Plegadis falcinellus 
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina corsa - gaviota audouin - Larus audouinii
 • Gavina capnegra - gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Fumarell carablanc - fumarel cariblanco - Chlidonias hybrida
 • Xatrac becllarg - charrán patinegro - Sterna sandvicensis
 • Mascarell - alcatraz común - Morus bassanus
 • Puput - abubilla - Upupa epops
 • Oraneta cuablanca- avión común - Delichon urbicum
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti 
 • Cogullada vulgar - cogujada común - Galerida cristata
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis    
 • Cotxa cua-roja - colirrojo real - Phoenicurus phoenicurus
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Mosquiter de passa - mosquitero musical - Phylloscopus trochilus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cuereta groga - lavandera boyera - Motacilla flava
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus