martes, 29 de julio de 2014

Castell de montjuic, BCN, 1 de juliol de 2014

Per arrivar fins al castell de Montjuic, agafem el autobús 150 desde Plaça Espanya, aquest ens deixa a tocar del castell.


Mapa de la zona. 


Diferentes parts del recorregut.Gavià argentat (Larus michahellis).Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala).


Garsa (Pica pica).


Columbits.

 Colom roquer (Columba livia).

Tórtora turca (Streptopelia decaocto).

 Pardal comú (Passer domesticus).

Merla (Turdus merula).
Mallarenga carbonera (Parus major).


La llista, amb un total de 15 espècies identificades.
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto     
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica 
 • Falciot negre - vencejo común - Apus apus
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mallerenga petita - carbonero garrapinos - Parus ater
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Merla - mirlo común - Turdus merula 
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus

domingo, 27 de julio de 2014

Delta del Llobregat, Cal Tet 28 de juny de 2014

Ja la temporada comença a ser bastant fluixa, molte calor i poca aigua. Però sempre hi han sorpreses.

Per veure com arrivar, mireu aquesta entrada del meu blog:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2013/06/delta-del-llobregat.html


El riu i la platja de Ca l' Arana:

 Garsa de mar (Haematopus ostralegus).

 Platja plena de gavians argentats ( Larus michahellis).


 I ja en els aguaits...

 Xibec i fotja vulgar.

 Agró roig (Ardea purpurea).

 Gavià argentat (Larus michahellis).

Gavina corsa (Larus audouinii).
 Polla blava (Porphyrio porphyrio).

 Morell caproig, gavina corsa, collverd.


 Els prats humits:

 Trist (Cisticola juncidis).

 Cames llargues (Himantopus himantopus).

 Bitxac comú (Saxicola rubicola).

Capó reial (Plegadis falcinellus).
Martinet ros (Ardeola ralloides).


Martinet ros - garcilla cangrejera - Ardeola ralloides

 Gavià argentat (Larus michahellis).


I els petits. Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).


 Fotja vulgar (Fulica atra).Aquí deixo la llista amb les espècies identificades, un total de 47:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina    
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Xibec - patro colorado - Netta rufina
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus 
 • Corriol petit - chorlitejo chico - Charadrius dubius
 • Garsa de mar - ostrero euroasiático - Haematopus ostralegus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Agró roig - garza imperial - Ardea purpurea
 • Martinet ros - garcilla cangrejera - Ardeola ralloides
 • Martinet menut - avetorillo común - Ixobrychus minutus
 • Capó reial - morito común - Plegadis falcinellus
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavina corsa - gaviota audouin - Larus audouinii
 • Gavià argent - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Oraneta cuablanca - avión común - Delichon urbicum
 • Falciot negre - vencejo común - Apus apus
 • Estornell negre - estornino negro - Sturnus unicolor
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Garsa - urraca - Pica pica 
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus

jueves, 24 de julio de 2014

Delta del Llobregat, El Remolar 25 de juny de 2014

Aquesta va ser un bona jornada de birding, tenint en compte lo fluixa que va ser la setmana anterior, aquest dia van sortir unes cuantes sorpreses.

Per veure com arrivar:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2014/02/delta-del-llobregat-el-remolar-5-de.html


Els ardeids i les egretes.


 Bernat pescaire (Ardea cinerea).

Martinet blanc (Egretta garzetta).


 Una de les sorpreses: 8 flamencs (Phoenicopterus roseus)Ànecs i cabossons.

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Ànec blanc (Tadorna tadorna).

Cabussó emplomallat amb pollets (Podiceps cristatus).

 Els limícoles.

 Corriol petit (Charadrius dubius).

Garsa de mar (Haematopus ostralegus), l'altre sorpresa.
 Xivita (Tringa ochropus).

Cames llargues (Himantopus himantopus).

 Falciots i oranetes.

 Falciot negre (Apus apus).

Oraneta vulgar (Hirundo rustica).


Passeriformes.

 Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus).

 Papamosques gris (Muscicapa striata).

Mallarenga carbonera (Parus major).

 Els altres...

 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundu).

 Polles d'aigua i blava, i ànec collverd.

 Polla blava (Porphyrio porphyrio).


Aquí deixo la llista amb les espècies identificades, un total de 45:   
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus 
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus 
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus
 • Corriol petit - chorlitejo chico - Charadrius dubius
 • Garsa de mar - ostrero euroasiático - Haematopus ostralegus
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta 
 • Capó reial - morito común - Plegadis falcinellus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Fumarell carablanc - fumarel cariblanco - Chlidonias hybrida
 • Corb marí gros - cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Ballester - vencejo real - Apus melba
 • Falciot negre - vencejo común - Apus apus
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Papamosques gris - papamoscas gris - Muscicapa striata
 • Cogullada vulgar - cogujada común - Galerida cristata
 • Cuereta groga - lavandera boyera - Motacilla flava 
 • Abellarol - abejaruco europeo - Merops apiaster 
 • Puput - abubilla - Upupa epops 
 • Enganyapastors  - chotacabras europeo - Caprimulgus europaeus
 • Raspinell comu - agateador común - Certhia brachydactyla
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica