miércoles, 25 de noviembre de 2015

Aiguamolls de l'Empordà, 17 de octubre de 2015


 Aquest és el primer dels 2 dies que vaix ser al PNAE,  amb un parell d'àguiles pescadores, la veritat es que ho vaix trobar més interesant que en febrer...

Per veure com anar-hi:
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2014/03/parc-natural-dels-aiguamolls-de.html
http://naturasensevehicle.blogspot.com.es/2015/02/parc-natural-dels-aiguamoll-de-lemporda.html

Sortin ben dora del hotel, encara de nit...
Quant ja arribo al "Estany Europa", comença a sortir el sol.


Seguim pel Cortal Can Comas, on hi ha camps de cultiu, i hi trobem gralles, pardals comuns i xarrecs, cruixidels, estornells, perdius, xoriguers, aligots,  i algunes orenetes entre d'altres ocells


 Pardal xarrec (Passer montanus).
 Colom roquer (Columba livia).
 Gralla (Corvus monedula).
  Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

  Oraneta vulgar (Hirundo rustica).
 Cruixidell (Miliaria calandra).Trist (Cisticola juncidis).

El primer observatori del Cortalet és el “Aguait dels Roncaires” on veiem els primers, ànecs collverds, grisets, els primers cullerots, xarxets, becadells, martinets blancs, i bastantes cigonyes.   Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

 Fredeluga (Vanellus vanellus).


 Becadell comú (Gallinago gallinago).

   Esplugabous (Bubulcus ibis).

  Cigonya blanca (Ciconia ciconia).
  Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).


Seguim en els altres observatoris de “El Cortalet”.


 Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis).
   Cigonya blanca (Ciconia ciconia).

    Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

 Cigne mut (Cygnus olor).
 Flamenc (Phoenicopterus roseus).

 Oca vulgar (Anser anser).
Becplaner (Platalea leucorodia).

Després anem al “observatori de les daines”, i després agafem el camí de el “Rec Corredor” fins al aguait “Pallejà”.

 Daines en el observatori de les daines.

Pardal comú (Passer domesticus).


El Matá estava plé de caballs, el que vol dir que estava buit d'ocells...


   Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).


  Agró blanc (Ardea alba).

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).
 Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

  Aligot comú (Buteo buteo).

I la estrella del dia:
Àguila pescadora (Pandion haliaetus).I ja tornant cal el Cortalet...

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).


Cigne mut (Cygnus olor)


Flamenc (Phoenicopterus roseus).


Gavià argentat (Larus michaelis).

Dormitori d'esplugabous ( Bubulcus ibis)


Aquí deixo la llista del primer dia, amb un total de 60 espècies identificades.


 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina
 • Cabussó collnegre - zampullín cuellinegro - Podiceps nigricollis
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Cigne mut - cisne vulgar - Cygnus olor
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser 
 • Gamba verda - archibebe claro - Tringa nebularia
 • Becadell comú - agachadiza común - Gallinago gallinago 
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 •  Rascló - rascón europeo - Rallus aquaticus
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
 • Agró blanc - garceta grande - Ardea alba
 • Cigonya blanca - cigüeña común - Ciconia ciconia
 • Becplaner - espátula común - Platalea leucorodia
 • Corb marí gros - cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Puput - abubilla - Upupa epops 
 • Blauet - martin pescador - Alcedo atthis 
 • Perdiu roja - perdiz roja - Perdrix rouge - Alectoris rufa
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Ballester - vencejo real - Tachymarptis melba
 • Grasset de muntanya - bisbita alpino -  Anthus spinoletta
 • Cruixidell - triguero - Bruant proyer - Miliaria calandra
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti 
 • Pit-roig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Tallareta cuallarga - curruca rabilarga - Sylvia undata
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis
 • Cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Tord comú - zorzal común - Turdus philomelos
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Cotorra de Kramer - cotorra de Kramer - Psittacula krameri
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Gralla - grajilla - Corvus monedula 
 • Àguila pescadora - águila pescadora - Pandion haliaetus
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus