sábado, 27 de febrero de 2016

Olot, 10 de gener de 2016

La ruta que vaix fer, me la va recomanar un colega, aquí està el seu blog:
http://pito-real.blogspot.com.es/2014/10/rutas-para-pajarear-olot-y-el-fluvia.html

Olot, té estació de bus, lo qual, no será complicat d'arribar.
Aquest dia va fer força vent, lo qual no va donar per veure o sentir gaires espàcies, pero va estar prou bé!!


Ja, pel riu, dins d'Olot mateix...


 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).
Quant comencem a sortir de la ciutat....

Raspinell comu (Certhia brachydactyla).

 Mallarenga carbonera (Parus major).


En una de les últimes casas, hi ha una menjadora, a on és extremadament fàcil de veure mallarengues, pica-soques blau, turdids, etc...

 Pica-soques blau (Sitta europaea).
Mallerenga d’aigua (Poecile palustris).

I ja en els camps i montanya...


 Corb (Corvus corax).
 Pinsà comú (Fringilla coelebs).

Ruc català


I de retorn a Olot, fem una paradeta al Parc Nou d'Olot.


  Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Oca vulgar (Anser anser).

La llista de la jornada, amb 17 espècies:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser   
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major   
 • Mallarenga blava - herrerillo común - Cyanistes caeruleus
 • Mallerenga d’aigua - carbonero palustre - Poecile palustris
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cuereta torrentera - lavandera cascadeña - Motacilla cinerea
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs
 • Pica-soques blau - trepador azul - Sitta europaea
 • Raspinell comu - agateador común - Certhia brachydactyla
 • Griva - zorzal charlo - Grive mauvis - Turdus iliacus
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Corb - cuervo - Corvus corax   

lunes, 22 de febrero de 2016

Estany del Sils, 9 de gener de 2016

La segona vegada que hi vaix, aquesta vegada va estar millor que la primera.


La ruta a seguir.


 Niu probablement de mallarenga. 

Adorno d'un dels hydes.


Desde el parquing, i seguint pel camí....

 Bec de corall senegalès (Estrilda astrild).
Pardal xarrec (Passer montanus).

Mallarenga blava (Cyanistes caeruleus).


Anant pels camps....

 Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus).

 Pit-roig (Erithacus rubecula).

 Cornella negra (Corvus corone).
 Fredeluga (Vanellus vanellus).
Aligot comú (Buteo buteo) en mitg de Fredelugues (Vanellus vanellus).

I ja en el estany...


 Fredeluga (Vanellus vanellus).
 
 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).
 Martinet blanc (Egretta garzetta).
 Gaig (Garrulus glandarius).

Estany de Sils.


La llista, amb un total de 37 espècies:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis   
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Blauet - martin pescador - Alcedo atthis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major   
 • Mallarenga blava - herrerillo común - Cyanistes caeruleus
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cuereta torrentera - lavandera cascadeña - Motacilla cinerea
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Bruel - reyezuelo listado - Regulus ignicapilla
 • Bec de corall senegalès - pico de coral común - Estrilda astrild
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Gaig - arrendajo - Garrulus glandarius
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Cornella negra - corneja negra - Corvus corone
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo

sábado, 20 de febrero de 2016

Besalú, i Estany de Banyoles, 9 de gener de 2016

En aquesta ocasió vem anar amb cotxe, però per anar en aquets dos llocs, hi han autobusos per arribar...


El pont de Besalú.

El riu Fluvià.

Les aus que hi trobem per al pont....


Oca vulgar (Anser anser)

Polla d’aigua (Gallinula chloropus)


Ànec collverd (Anas platyrhynchos)


Gavià argentat (Larus michahellis)I d'aquí, ens anem al estany de banyoles.


Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
 
 Gavià argentat (Larus michahellis).
 Fotja vulgar (Fulica atra).
Pit-roig (Erithacus rubecula).
 Bruel (Regulus ignicapilla).
 Mallarenga blava (Cyanistes caeruleus).
 Tord comú (Turdus philomelos).
 Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus).
Pinsà comú ( Fringilla coelebs).

La llista, amb un total de 24 espècies identificades:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Oca vulgar - ánsar común -  Anser anser   
 • Fotja vulgar - focha común -  Fulica atra
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis    
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundus   
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major   
 • Mallarenga blava - herrerillo común - Cyanistes caeruleus
 • Mallerenga cuallarga - mito común -  Aegithalos caudatus
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs
 • Bruel - reyezuelo listado - Regulus ignicapilla
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Tord comú - zorzal común - Turdus philomelos
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Gaig - arrendajo - Garrulus glandarius