lunes, 27 de junio de 2016

Les Gambires i gallifa, Torelló 21 de febrer de 2016

Per anar aqui, hi ha que anar amb cotche. Anirem fins a Les masies de Voltregà, a la provincia d'Osona.

 Mapa.


 Pantalles d'onservació. 

La zona, amb camps i masies.


El primer tram de la sortida.

 Tord comú (Turdus philomelos).
 Pit-toig (Erithacus rubecula).

Pardal comú (Passer domesticus).

 Mallerenga d’aigua (Poecile palustris).
 Pardal comú (Passer domesticus).

 Cuereta blanca (Motacilla alba).
Pinsà comú (Fringilla coelebs).

 Mallarenga blava (Cyanistes caeruleus).
Pinsà comú (Fringilla coelebs).

 Esparver vulgar (Accipiter nisus).
Falcó pelegrí (Falco peregrinus).La llista del dia, 28 espeècies.
 • Falcó pelegrí - halcón peregrino - Falco peregrinus
 • Esparver vulgar - gavilán - Accipiter nisus   
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Corb marí gros - cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea   
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major   
 • Mallarenga blava - herrerillo común - Cyanistes caeruleus
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Mallerenga d’aigua - carbonero palustre - Poecile palustris
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cuereta torrentera - lavandera cascadeña - Motacilla cinerea
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus   
 • Pardal xarrec - gorrión molinero - Passer montanus
 • Cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti
 • Pica-soques blau - trepador azul - Sitta europaea
 • Tord comú - zorzal común - Turdus philomelos
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Gaig - arrendajo - Garrulus glandarius
 • Cornella negra - corneja negra - Corvus corone