jueves, 3 de octubre de 2013

Delta del Llobregat 27-9-2013

Aqui poso unes cuantes fotografies de la última sortida al delta del Llobregat.
Per con arrivar, mirar entradas anteriors del delta.

Per a mí, el millor del dia: Arpella vulgar (Circus Aeruginosus), vista en el Estany de Cal Tet.En el riu es van veure 3 Flamencs (Phoenicopterus roseus), a part de unes cuantes fotges vulgars (fulica atra), xibecs (Netta rufina) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos).

En les bases de la platja es podien veure bernats pescaires (Ardea cinerea), ànecs collverds (Anas platyrhynchos),  ànecs cullerots (Anas clypeata),  Martinets blancs (Egretta garzetta),
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundu), Gavian argent (Larus michahellis), etc..

En l'aguait de Cal Tet es van poder veure ànecs collverd (Anas platyrhynchos), ànecs grisets (Anas strepera), fotges vulgars (fulica atra), xibecs (Netta rufina), cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) cabusset (Tachybaptus ruficollis), morell cap-roig (Aythya ferina), fredeluga (Vanellus vanellus),
batallaires (Philomachus pugnax), gamba verda (Tringa nebularia), polla blava (Porphyrio porphyrio), blauet (Alcedo atthis), capó reial (Plegadis falcinellus), bernat pescaire (Ardea cinerea), esplugabous (Bubulcus ibis), martinet blanc (Egretta garzetta), entre altres..

Xibecs (Netta rufina), femella i mascle, ambdós adults.

Polla blava (Porphyrio porphyrio), fotja vulgar (fulica atra) , ànec collverd (Anas platyrhynchos).

  Ànecs collverd (Anas platyrhynchos), morell cap-roig (Aythya ferina).

Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).

Xibecs (Netta rufina), ànecs grisets (Anas strepera).

Xibecs (Netta rufina) enlairantse, fotja vulgar (fulica atra).

Batallaire (Philomachus pugnax).

Morell cap-roig (Aythya ferina).

Batallaire (Philomachus pugnax), ànec griset (Anas strepera), fredeluga (Vanellus vanellus), capó reial (Plegadis falcinellus).


 
Batallaire (Philomachus pugnax), morell cap-roig (Aythya ferina), gamba verda (Tringa nebularia)

 Batallaire (Philomachus pugnax), esplugabous (Bubulcus ibis).En l'aguait del Sabogal es van poder veure ànecs collverd (Anas platyrhynchos), ànecs grisets (Anas strepera), fotges vulgars (fulica atra), xibecs (Netta rufina), cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) cabusset (Tachybaptus ruficollis), morell cap-roig (Aythya ferina), oca vulgar (Anser anser), batallaires (Philomachus pugnax), gamba verda (Tringa nebularia), polla blava (Porphyrio porphyrio), polla d’aigua (Gallinula chloropus), blauet (Alcedo atthis), bernat pescaire (Ardea cinerea), martinet blanc (Egretta garzetta), entre altres..
 

 Morell cap-roig (Aythya ferina). 

Petit estol d'oques vulgars (Anser anser),

Ànec griset (Anas strepera).

Polla blava (Porphyrio porphyrio).

Ànecs collverd (Anas platyrhynchos), fotja vulgar (fulica atra), polla d’aigua (Gallinula chloropus) en ptimer terme.
En els prats humits es van poder observar uns pocs cames llargues (Himantopus himantopus), batallaires (Philomachus pugnax), gamba verda (Tringa nebularia), ànecs cullerots (Anas clypeata), ànecs grisets (Anas strepera), esplugabous (Bubulcus ibis), etc...


 Cames llargues (Himantopus himantopus), gamba verda (Tringa nebularia), batallaires (Philomachus pugnax).

Gamba verda (Tringa nebularia), ànecs cullerots (Anas clypeata).


Altres ocells dels espais naturals del riu son:  Tudons (Columba palumbus), cadernera (Sarduelis carduelis), trist (Cisticola juncidis), bec de corall senegalès (Estrilda astrild), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), estornell negre (Sturnus unicolor), etc...


 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

  Trist (Cisticola juncidis).

 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), perseguits per una arpella vulgar (Circus Aeruginosus).

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild).Un primer plà dels ànecs collverd (Anas platyrhynchos).

Una femella i dos mascles.


Llistat de les espècies que he pogut identificar:

    - Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
    - Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
    - Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
    - Xibec - patro colorado - Netta rufina
    - Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
    - Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
    - Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina
    - Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
    - Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
    - Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
    - Batallaire - combatiente - Philomachus pugnax
    - Gamba verda - archibebe claro - Tringa nebularia
    - Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
    - Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
    - Blauet - martín pescador - Alcedo atthis
    - Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
    - Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
    - Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
    - Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
    - Capó reial - morito común - Plegadis falcinellus
    - Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
    - Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
    - Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
    - Gavian argent - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
    - Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
    - Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
    - Trist - buitrón - Cisticola juncidis
    - Bec de corall senegalès - pico de coral común - Estrilda astrild
    - Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
    - Estornell negre - estornino negro - Sturnus unicolor
    - Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus

    - Diverses tortuges de florida - Trachemys scripta elegans

No hay comentarios:

Publicar un comentario