viernes, 14 de febrero de 2014

Delta del Llobregat, El Remolar 5 de febrer de 2014

Per veure com arrivar, mireu la entrada anterior de Delta del Llobregat en el Remolar.

En aquest dia, vaig tenir sol, aire i pluja... Però va resoltar un molt bon dia.

Mapa.

 Arc de sant martí.

I despres, sol.

Anant per la carretera de la Vidala, pararel al Braç de la Vidala, mirant per els miradors trovem morell cap-roig, morell de plomall, collverds, cullerots; i si mirem per al cel, veurem roquerols, alguns tudons, i en aquesta ocasió un xoriguer.

 Morell de plomall (Aythya fuligula), mascle.

  Morell de plomall (Aythya fuligula), femella.

 Femelles de morell de plomall (esquerra) i morell cap-roig (dreta).

 Morell cap-roig (Aythya ferina).

  Morell cap-roig (Aythya ferina), femella.

 Roquerol (Ptyonoprogne rupestris).

 Xoriguer comú (Falco tinnuculus).

També va apareige en el moment de la pluja, una arpella vulgar i un falcó pelegrí, els cuals, van tindre un "rifi-rafe", moment també en que el estol de fredelugues van sortir esperitades.

 Arpella i pelegrí.

Falcó pelegrí (Falco peregrinus).

Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).

 Estol de fredelugues (Vanellus vanellus).

Fredelugues (Vanellus vanellus).


Abans d'arrivar a la maresma de les Filipinas, pasem per les pantalles d'observació...

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Bitxac comú (Saxicola rubicola).

 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala).

Gafarró (Serinus serinus).


Maresma de les Filipinas:

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

 Ànec cullerot (Anas clypeata), mascle.

 Ànec cullerot (Anas clypeata), femella.

Oca vulgar (Anser anser).

Xivita (Tringa ochropus).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

Xarxet comú (Anas crecca).

Tortugues.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

Polla d’aigua (Gallinula chloropus).I abans de d'anarmen, va apareixe un esparver vulgar.

Esparver vulgar (Accipiter nisus).

Aquí deixo la llista amb les espècies identificades:
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina
 • Morell de plomall - porrón moñudo - Aythya fuligula
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus 
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Roquerol - avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Bitxac comú - tarabilla común - Saxicola rubicola
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Esparver vulgar - gavilán - Accipiter nisus
 • Falcó pelegrí - halcón peregrino - Falco peregrinus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus

No hay comentarios:

Publicar un comentario