miércoles, 2 de abril de 2014

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, 2º dia. 26 de març de 2014

El segon dia vaig començar amb el mateix recorregut, aquesta vegada faig els 4 observatoris del ”Estany Europa”.
Seguim el camí marcat, encara així, poso un mapa de la zona amb els camins marcats.

Mapa.

Seguim pel Cortal Can Comas, on hi ha camps de cultiu, on veiem passarells, caderneres, coagullades vulgars, pardals, gralles, xoriguers, esparvers vulgars, arpelles, etc.

   Passerell comú (Linaria cannabina).

 Camps.

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Abans d’arribar al Cortelet, hi ha zones pantanoses, on veiem les primeres cigonyes i alguns limícoles. 
El primer observatori del Cortalet és el “Aguait dels Roncaires” on veiem els primers capons reials, ànecs collverds, grisets, cullerots, xarxets, agrons blancs, martinets blancs, etc...

Aguait dels Roncaires.

Estany de El Cortalet,pel damatí.

 Capó reial (Plegadis falcinellus).

 Ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Agró blanc (Ardea alba).

 Cabusset (Tachybaptus ruficollis).

Ànec griset (Anas strepera).

Xarxet comú (Anas crecca).

Seguim en els altres observatoris de “El Cortalet”. Després anem al “observatori de les daines”, i després agafem el camí de el “Rec Corredor” fins al aguait “Pallejà”.

 Daines en el observatori de les daines.

 Fotja en el seu niu, al aguait “Pallejà”.

 Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).

Agró roig (Ardea purpurea).

Seguim aquest camí i passem per 2 observatoris mes, l’últim, l’observatori “Bruel”, girem a la dreta, i envoltem els Estanys del Matà fins a arribar a la torre-observatori Senillosa.

 Corriol petit (Charadrius dubius).

  Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).


 Estanys del Matà.

  Capó reial (Plegadis falcinellus).

 Corriol petit, batallaire, gamba roja vulgar i ànec collverd.

  Corriol petit, gamba roja vulgar i becadell comú

  Corriol petit (Charadrius dubius).

 Torre-observatori Senillosa. 

Tètol cuanegra (Limosa limosa).

 Vistes desde la Torre-observatori Senillosa. 

Tètol cuanegra i cames llargues.

Seguim el camí fins a arribar al Rec Corredor de nou, i ho seguim fins a arribar a la platja. 

 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus).

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).


Estols de grua (Grus grus).

 Canals.

  Arpella vulgar (Circus Aeruginosus).

 Els pirineus.

 Torre-observatori Senillosa.

La platja, amb Ampuriabrava al fons.

Després tornem sobre els nostres passos fins al Cortalet, ja és el capvespre, una molt bona hora per veure i fotografiar les aus.
 Esplugabous (Bubulcus ibis).De nou al “observatori de les daines”.

 Cigonya blanca (Ciconia ciconia).
I pel camí:

 Merla (Turdus merula).

Mallarenga carbonera (Parus major).

De nou al El Cortalet, amb alguna sorpresa.

 Oca egipcia (Alopochen aegyptiacus).

 Posta de sol.

 Martinet blanc (Egretta garzetta).

 Daines.

I després tornem sobre els nostres passos fins a Ampuriabrava.


Aquí deixo la llista amb les espècies identificades, un total de 61.
 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec xiulador - ánade silbón - Anas penelope
 • Ànec cuallarg - ánade rabudo - Anas acuta
 • Ànec blanc - tarro blanco - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Xibec - patro colorado - Netta rufina
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis
 • Cabussó emplomallat - somormujo lavanco - Podiceps cristatus
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra
 • Oca egipcia - ganso del Nilo - Alopochen aegyptiacus
 • Cigne mut - cisne vulgar - Cygnus olor
 • Gamba roja vulgar - archibebe común - Tringa totanus
 • Batallaire - combatiente - Philomachus pugnax
 • Becadell comú - agachadiza común - Gallinago gallinago
 • Corriol petit - chorlitejo chico - Charadrius dubius
 • Tètol cuanegra - aguja colinegra - Limosa limosa
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus
 • Valona - andarríos bastardo - Tringa glareola
 • Cames llargues - cigüeñuela común - Himantopus himantopus
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Flamenc - flamenco común - Phoenicopterus roseus
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis
 • Agró blanc - garceta grande - Ardea alba
 • Agró roig - garza imperial - Ardea purpurea
 • Grua - grulla común - Grus grus    
 • Capó reial - morito común - Plegadis falcinellus 
 • Cigonya blanca - cigüeña común - Ciconia ciconia
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundu
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Puput - abubilla - Upupa epops
 • Oraneta cuablanca- avión común - Delichon urbicum
 • Oraneta vulgar - golondrina común - Hirundo rustica
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Cadernera - jilguero europeo - Sarduelis carduelis
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti 
 • Passerell comú - pardillo común - Linaria cannabina
 • Cogullada vulgar - cogujada común - Galerida cristata
 • Trist - buitrón - Cisticola juncidis    
 • Repicatalons - escribano palustre - Emberiza schoeniclus    
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Gralla - grajilla - Corvus monedula
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus
 • Aligot comú - ratonero común - Buteo buteo
 • Esparver vulgar - gavilán - Accipiter nisus
 • Xoriguer comú - cernicalo vulgar - Falco tinnuculus

No hay comentarios:

Publicar un comentario