domingo, 22 de marzo de 2015

El Remolar, delta del Llobregat, 19 de febrer de 2015


Canal de la Vidala:

 Gafarró (Serinus serinus).

 Morell de plomall (Aythya fuligula).

 Morell cap-roig (Aythya ferina).

 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

 Cuereta blanca (Motacilla alba).

 Els aguaits:

 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).
 Becadell comú (Gallinago gallinago):


Polla blava (Porphyrio porphyrio):


 Els altres:

 Fredeluga (Vanellus vanellus).

 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros).


 La llista del dia, amb un total de 39 espècies:

 • Ànec collverd - ánade azulón - Anas platyrhynchos
 • Ànec griset - ánade friso - Anas strepera
 • Ànec cullerot - cuchara común - Anas clypeata
 • Ànec blanc - Tadorne de belon - Tadorna tadorna
 • Xarxet comú - cerceta común - Anas crecca
 • Morell cap-roig - porrón europeo - Aythya ferina 
 •  Morell de plomall - porrón moñudo - Aythya fuligula
 • Oca vulgar - ánsar común - Anser anser 
 • Fotja vulgar - focha común - Fulica atra 
 • Cabusset - zampullín común - Tachybaptus ruficollis     
 • Xivita - andarríos grande - Tringa ochropus
 • Becadell comú - agachadiza común - Gallinago gallinago 
 • Fredeluga - avefría europea - Vanellus vanellus 
 • Polla blava - calamón común - Porphyrio porphyrio
 • Polla d’aigua - gallineta común - Gallinula chloropus 
 • Bernat pescaire - garza real - Ardea cinerea 
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta 
 • Agró blanc - garceta grande - Ardea alba 
 • Martinet blanc - garceta común - Egretta garzetta
 • Corb marí gros - Cormorán grande - Phalacrocorax carbo 
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis 
 • Gavina vulgar - gaviota reidora - Chroicocephalus ridibundus 
 • Mascarell - alcatraz común - Morus bassanus
 • Xatrac becllarg - charrán patinegro - Sterna sandvicensis
 • Roquerol - avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus 
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Rossinyol bord - ruiseñor bastardo - Cettia cetti 
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Pit-toig - petirrojo - Erithacus rubecula 
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita 
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Bitxac comú - tarabilla común -Saxicola rubicola
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus  
 • Teixidor - pájaro moscón europeo - Remiz pendulinus
 • Merla - mirlo común - Turdus merula 
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba 
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris 
 • Garsa - urraca - Pica pica 
 • Arpella vulgar - aguilucho lagunero - Circus Aeruginosus

jueves, 12 de marzo de 2015

Can Catà i Can Coll, serra de Collserola (BCN), hivern 2014-15


En aquesta sortida podem fer dos itineraris, als dos comencerem en la plaça del complex funerari de Collserola. Per arrivar agafem el bus nº102, és pot agafar devant la parada de mero de Horta, linea blava, és lórigen de la linea.
El itinerari 1, què és el curt, arrivarem fins a Serdanyola del Vallés, en la ermita de Santa Maria de les Feixes. A la tornada pasem per Can Catà i per la ermita de Sant Iscle de les Feixes. Sortirem una mica mes amunt de la parada d'autobús.

En el itinerari 2, el llarg, comencem per on hem arrivat en el itinerari 1. pujarem una mica per la carretera fins  arrivar a la 1ª entrada al bosc. Anirem vaixant sense sortir del camí principal. Segint el camí arrivarem en un moment on hi ha una senyal de Can Coll, agafem aquest camí  fins arrivar al centre educacional de Can Coll, que és una masia. Dels mesos de octubre a febrer, cada diumenge hi ha un hyde a Can Coll overt a tothom.


Mapa amb els itineraris.Itinerari 1:


Mallerenga petita(Parus ater).

El camí.

 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus).

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus).

 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea).

 Pinsà comú (Fringilla coelebs).

Sant Iscle de les Feixes: Pinsà comú (Fringilla coelebs).

 Garsa (Pica pica).

 Pit-roig (Erithacus rubecula).

 Mallarenga carbonera (Parus major).

 Tudó (Columba palumbus).


Itinerari 2:

El camí:Dins la masia de Can Coll, que és també un punt d'informació del parc de Collserola...I per la granja de Can Coll:

 Pardal comú (Passer domesticus).

Perdiu roja (Alectoris rufa).

En el hyde:


 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala).
 
 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).

 Mallarenga blava (Cyanistes caeruleus).

 Pit-roig (Erithacus rubecula).

 Pit roig i pinsà comú.

 Garsa (Pica pica).Llistat d'espècies vistas, un total de 32:

 • Esparver vulgar - gavilán - Accipiter nisus
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Tord comú - zorzal común - Turdus philomelos
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris 
 • Corb - cuervo - Corvus corax
 • Gaig - arrendajo - Garrulus glandarius
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Perdiu roja - perdiz roja - Alectoris rufa
 • Cuereta blanca - lavandera blanca - Motacilla alba    
 • Cuereta torrentera - lavandera cascadeña - Motacilla cinerea    
 • Raspinell comu - agateador común - Certhia brachydactyla 
 • Cadernera - jilguero europeo - Carduelis carduelis
 • Cotxa fumada - colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
 • Tallarol de casquet - curruca capirotada - Sylvia atricapilla
 • Tallarol capnegre - curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
 • Picot verd - pito real - Picus viridis
 • Picot garser gros - pico picapinos - Dendrocopos major
 • Pit-roig - petirrojo - Erithacus rubecula
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Mosquiter comú - mosquitero común - Phylloscopus collybita
 • Mallarenga carbonera - carbonero común - Parus major
 • Mallarenga blava - herrerillo común - Cyanistes caeruleus 
 • Mallerenga emplomallada - herrerillo capuchino - Lophophanes cristatus
 • Mallerenga cuallarga - mito común - Aegithalos caudatus
 • Mallerenga petita - carbonero garrapinos - Parus ater
 • Pardal de bardissa - acentor común - Prunella modularis
 • Rossinyol del japó - ruiseñor del Japón - Leiothrix lutea
 • Bruel - reyezuelo listado - Regulus ignicapilla
 • Pinsà comú - pinzón vulgar - Fringilla coelebs    
 • Gratapalles - escribano soteño - Emberiza cirlus
 • Verdum - verderón común - Carduelis chloris