martes, 11 de febrero de 2014

Parc de les rieres d’Horta (BCN) 4 de febrer de 2014

Aquest és un parc bastant nou de la ciutat de Barcelona; està en el districte d’Horta Guinardó.
Per arribar es pot anar amb metro (L5), i amb autobús (39, 45, 102, 185 i V21).
Es poden veure les aus normals de la ciutat: Colom roquer, tórtora turca, tudons, merles, pardals, garses, cotorra de pit gris, gafarrons, i d’unes altres mes rares, com va ser aquest dia, i que no vaig poder fotografiar.... un esplugabous menjant-se un llangardaix!!!!!! Mai se sap cuant veuras una raresa.

 Mapa.

El parc.

Tórtora turca (Streptopelia decaocto).

 Tudó (Columba palumbus).

Colom roquer (Columba livia).

Cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus).

Gavià argentat (Larus michahellis).

 Gafarró (Serinus serinus).
Aquí deixo la llista amb les espècies identificades:
 • Colom roquer - paloma cimarrona - Columba livia
 • Tórtora turca - tórtola turca - Streptopelia decaocto
 • Tudó - paloma torcaz - Columba palumbus
 • Gavià argentat - gaviota patiamarilla - Larus michahellis
 • Pardal comú - gorrión comúm - Passer domesticus
 • Gafarró - verdecillo - Serinus serinus
 • Garsa - urraca - Pica pica
 • Merla - mirlo común - Turdus merula
 • Estornell vulgar - estornino pinto - Sturnus vulgaris
 • Cotorra de pit gris - cotorra argentina - Myiopsitta monachus
 • Esplugabous - garcilla bueyera - Bubulcus ibis (Molt rar)

No hay comentarios:

Publicar un comentario